Ostu tingimused - reeglid

Ostu tingimused - reeglid


1.       Üldised  sätted
1.1               Käesolevad ostu tingimused kehtivad ostu-müügilepingule (edaspidi leping), kui see on aktsepteeritud Ostja poolt (kui Ostja on läbi lugenud reeglid ja kinnitanud lause „Olen tuttav „www.agnesmama.ee“ reeglitega ja nõustun nendega), siis on tegemist õiguslikult siduva dokumendiga, milles müüja kehtestab õigused ja kohustused ostjale e-poes „agnesmama.ee“.
1.2               Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta või täiendada tingimusi, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Kõiki registreetitud kasutajaid informeeritakse muudatustest, täiendustest või parandustest ning kui nad soovivad edaspidigi "agnesmama.ee“ leheküljel oste sooritada peavad nad need reeglid uuesti kinnitama.
1.3               Müük e-poe „agnesmama.ee" toimub ainult Eestis.
1.4               Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on saadetud. 
2.       Ostja õigused ja kohustused
2.1.              Ostja aktsepteerib reeglid, mille kohaselt Eesti Vabariigi seaduste järgi on tal õigus osta kaupu "agnesmama.ee" e-poest.
2.2.              Ostja kohustus kauba tellimisel on täita Müüja poolt koostatud andmeväli, et määrata kindlaks vajalikud isikuandmed: nimi, kättetoimetamise aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.
2.3.              Kui Ostja muudab esitatud andmeid peab ta koheselt teavitama Müüjat muutustest veebilehel kaustas "Minu andmed".
2.4.              Ostja kohustus on võtta kaup isiklikult vastu, kui Ostja soovib, et kaupu võetaks vastu kolmanda isiku poolt tuleb see märkida kauba tellimisel.
2.5.              Ostja on kohustatud võtma kauba vastu tellimisel valitud aadressil. 
2.6.              Kauba üleandmisel on Ostja reeglite kohaselt kohustatud näitama isikut tõendavat dokumenti.
2.7.              Kui Ostja tahab saada kaupa kätte peale tööaega, vastavalt punktile 5.4, peab ostja märkima selle tellimuses.
2.8.              Ostja on kohustatud kontrollima kauba kättesaamisel, et tellitud kaup ja pakend on terved ning kirjutama alla kauba vastuvõtmise-üleandmise aktile. Kui Ostja avastab, et pakend on kahjustunud, peab Ostja veenduma, et kaupa pole kahjustatud. Kui kaupa on kahjustatud, peab Ostja keelduma kauba vastuvõtmisest ja kirjutama vastuvõtmise-üleandmise aktile, et kaub on kahjustunud ning teavitama Müüjat.
2.9.           Ostja vastutab esitatud andmete eest isiklikult. Kui ostja annab ebatäpsed isikuandmed, siis Müüja ei vastuta sellest tulenevate tagajärgede eest ning on õigus nõuda Ostjalt otsese kahju hüvitamist.
2.10.           Liitunud Ostjad vastutavad oma kasutajanime ja parooli eest isiklikult. Kui agnesmama.ee saab tellimuse kolmandalt isikult Ostja andmetega, siis Müüja arvestab seda, kui tellimust.
2.11.           Ostja nõustub tingimustega ja kinnitab, et on teadlik isikuandmete töötlemisest kaupade müümiseks ja teenuste edastamiseks e-pose agnesmama.ee. Võidakse kasutada ka analüüsiks ja otseturunduseks.
2.12.           Ostja on kohustatud nõustuma, et tema isikuandmeid töödeldakse kaupade müümisel ja teenuste osutamisel e-poes ja Müüja nõustub, et määratud e-posti aadress ja telefoninumber on ainult informatsiooni saatmiseks, mis on vajalikud toodete tellimisel.
2.13.           Ostjad, kes soovivad, et nende e-posti aadressi töödeldaks otseturunduse otstarbel, tuleks märkida "Minu konto" lehel "Soovin saada e-uudised e-postile" ja vajutada "Kinnitan". Ostjad, kes soovivad, et nende telefoninumbrit töödeldaks otseturunduse otstarbel peavad teavitama sellest Müüjat kodulehel e-posti aadressile teate saatmisega.
2.14.           Ostja saab kauba tagastada vastavalt Eesti Vabariigis seadustele, mis reguleerivad kauba tagastust.Tagastatud kaup ei tohi olla avatud, kahjustatud pakendis, kasutatud või muul viisil kulunud. Pakend peab olema õige kujuga, mitte avatud.
3.       Müüja õigused ja kohustused 
3.1               Müüjal on õigus ühepoolselt leping lõpetada – lõpetada müügileping, kui Ostja, kes on otsustanud tasuda kaupade eest läbi internetipanga või maksekorraldusega, ei tasu kauba eest 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates tellimuse kuupäevast.
3.2               Müüjal on õigus ühepoolselt leping lõpetada – lõpetada müügilepingu, kui Ostja, kes on otsustanud tasuda sularahas kauba kättesaamise hetkel loob ebakindlust Müüjas või kui Müüja ei saa ühendust ostjaga 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse kuupäevast.
3.3               Kui Müüjal pole Ostjale pakkuda tellitud toodet võib ta pakkuda sarnast toodet. Kui pakutavat toodet pole Ostjal vaja ja ta keeldub sarnasest pakutavast tootest on müüja nõus 7 tööpäeva jooksul Ostjale raha  tagastama, mis maksti vastava toote eest.
3.4               Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele on Ostjal õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul, kui toodet ja pakendit pole kasutatud ega kahjustatud mingil viisil. Müüja on kohustatud maksma raha 15 tööpäeva jooksul tagasi Ostjale.
3.4               Müüjal on õigus mitte aktsepteerida Ostja tagastatud kaupa, kui Ostja ei täida kehtestatud reegleid kauba tagastamisel. 
3.5              Müüja kinnitab, et Ostja isikuandmeid kasutatakse ainult teenuste ja müügi jaoks e-poes www.agnesmama.ee. Ostja andmeid kasutatakse otseturunduse (välja arvatud, kui Ostja vastavalt reeglitele teatab, et ei soovi, et tema isikuandmeid töödeldaks otseturunduse otstarbel) eesmärgil. Müüja lubab mitte avaldada Ostja isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partnerid, kes pakuvad kauba tarnimist või muid teenuseid. Kõigil muudel juhtudel, võib Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada üksnes Eesti Vabariigi õigusaktide korraldusel.
3.6               Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest, kui kahju on tingitud asjaolust, et Ostja poe tutvunud oma kohustustega või ei tunne eeskirju, kuigi selline võimalus on antud.
3.7               Kui Müüja e-pood sisaldab teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute linke, siis pole Müüja vastutav selle ees, millist teavet või tegevust need sisaldavad. Nende lehtede kohta puudub kontroll  ning neid esindavad teised ettevõtted või üksikisikud.
3.8           Müüja võib tähtsate asjaolude korral ajutiselt või jäädavalt sulgeda e-poe tegevuse, teatades sellest Ostjaid. 
4.       Kaupade eest tasumine
4.1              Kõik toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. 
5.       Kauba saatmine
5.1               Tellitud kaup toimetatakse kätte kulleriga - DPD Eesti või Eesti Posti kaudu.
5.2               Kohaletoimetamine on tasuta kui tellimuse summa on  100 € või rohkem. Kui tellimus on alla 100 €, lisandub tarne tasu 10 €.  
5.3               Enne kauba kättetoimetamist teavitatakse Ostjat. Pakk antakse üle isiklikult tellijale (tuleb esitada isikut tõendav dokument). 
5.4               Ostja soovil saab saadetise kätte toimetada ka pärast tööaega – 18.00-22.00
6.       Garantii
6.1                 Toodetel on tootja poolne garantii.
6.2                 Defektse kauba saab ostja tagastada või asendada samasuguse aga valiteetse tootega.
6.3                 Kui selgub, et kauba defektid on tingitud ostja poolsetest asjaoludest, näiteks on rikutud kasutamise või kauba ladustamise eeskirju, siis selliseid tooteid pole võimalik tagastada ega vahetada.  

7.      Saatmisinfo
7.1              Müüja saadab kõik teated Ostjale e-posti aadressile, mille ostja on kirjutanud registreerimisvormi. Kuller informeerib Ostjat telefoni teel, millal kaup on kohal.
7.2                 Ostja saab ühendust müüjaga telefonil +370 620 84494 või e-posti aadressil info@inform.ee.
8.       Lõppsätted
8.1                 Kahju hüvitab teisele poolele süüdlane.
8.2                 Need reeglid on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusetga. 
8.3              Kõik vaidlused, mis on tekkinud seoses kõnealuste reeglite rakendamisega tuleb lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadusele.