Paki saatmine

Tellitud tooted tuukase kohale 2-3 päevaga.

Saatmiskulud:

Ostu summa Saatekulud
alla 100 EUR 10 EUR
100 EUR ja rohkem tasuta


NB! Ostja on kohustatud kontrollima kauba kättesaamisel, et tellitud kaup ja pakend on terved ning kirjutama alla kauba vastuvõtmise-üleandmise aktile. Kui Ostja avastab, et pakend on kahjustunud, peab Ostja veenduma, et kaupa pole kahjustatud. Kui kaupa on kahjustatud, peab Ostja keelduma kauba vastuvõtmisest ja kirjutama vastuvõtmise-üleandmise aktile, et kaub on kahjustunud ning teavitama Müüjat e-posti teel info@inform.ee.